Klachten procedure

Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt U heeft van ons een haarwerk geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat uw haarwerk niet voldoet aan de hoge eisen die u van ons mag verwachten.
Deze procedure legt uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking.
De eerste stap is natuurlijk om dan contact op te nemen met ons en uw klacht te melden bij Jeroen Peels. Uw klacht wordt schriftelijk vastgelegd op een klachten formulier, waarvan u een kopie meekrijgt. Binnen een werkweek zal de procedure van de afhandeling worden medegedeeld
Indien er naar aanleiding van de klacht een corrigerende/ preventieve maatregel genomen wordt, zal dat aan u worden medegedeeld.
Bij onenigheid of als we er niet in slagen uw klacht tot tevredenheid van betrokken partijen op te lossen dan kan de klacht worden voorgelegd aan de geschillencommissie die verzocht wordt een voor beide partijen bindende uitspraak te doen over het geschil.

Geschillen commissie

Procedure voor het indienen van klachten
Betekent dit nu dat bij haarwerk bedrijven die aangesloten zijn bij de ANKO geen fouten meer worden
gemaakt? Natuurlijk niet, waar mensen werken worden fouten gemaakt. Dat was vroeger zo, dat is nu
zo en dat zal in de toekomst niet anders zijn. Maar van haarwerk bedrijven, die aangesloten zijn bij de Anko sectie haarwerken, wordt verwacht dat zij die fouten tot een minimum weten te beperken en vervolgens naar volle tevredenheid oplossen.
ANKO-leden zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken te Den Haag (SGC)
Indien u van mening bent dat een klacht niet naar tevredenheid is opgelost door het desbetreffende
haarwerk bedrijf kunt u een klacht indienen bij het SGC.
Klachten worden volgens het Reglement Geschillenregeling ANKO Sectie Haarwerken behandeld door de SGC.
Bekijk hier de consumenten folder geschillencommissie.

Heeft u twijfels over een product of behandeling neem dan altijd eerst contact met ons op.